Köp-, hyr- och leveransvillkor

- Villkor vid hyra av cyklar och köp av liftkort
Vid avbokning och uppvisande av läkarintyg återbetalas hela beloppet oavsett tidpunkt vid avbokning.
Vid avbokning tidigare än en vecka innan cykling tas en utgift på 200 SEK per bokad order. Vid avbokning 6 dagar före cykling återbetalas 75% av beloppet per bokad cykel.
Vid avbokning 3 dagar före cykling återbetalas 50% av beloppet per bokad cykel. Detta gäller även MTB-kurser så som JBP100, JBP200 och Camps.
Vid avbokning 1 dag före cykling återbetalas inget, detta gäller även för JBP100, JBP200 och Camps.

Liftkortens belopp återbetalas till fullo oavsett tid för avbokning.
I samband med Covid-19 erbjuder vi kostnadsfri ombokning på cykelhyran och MTB-kurser om gästen hör av sig senast kl 17.00 dagen före cykling.

- Priser
Moms ingår i priset.

- Betalningsalternativ

- Svea
Konto/Kreditkort.

- Faktura / Svea Ekonomi
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer.
Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år.
Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Järvsö Bergscykel Park överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar.
Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso

- Leveranstid
Normal leveranstid är cirka 3 dagar. Under högsäsong kan det ta längre tid.

- Leveranssätt
Vi skickar beställningar som postpaket/brev/bussgods eller med din specificerade leverantör.
Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

- Frakt
Fraktkostnaden för en beställning debiteras efter vikten, detta sker automatiskt i webbutiken och kostnaden för frakten redovisas i kassan.

- Reklamation och returrätt
Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya delar, däremot gäller inte garantin vid förslitningsskador. Du betalar själv returfrakten. För återbetalning - ange ditt postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer.

- Ångerrätt
Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. (Gäller ej vid special beställda varor). Vid bokning av fritidsaktiviteter gäller speciell ånger rätt. Vi följer Konsumentverkets rekommendationer, se: Konsumentverket.se

- Skador på paket och ej uthämtade paket
Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss.
Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån., brev 14 dagar), så fakturerar vi dig 350 SEK för vårt arbete med hantering av varorna.

- GDPR
Vi på Järvsö Bergscykelpark AB är noga med att alltid hantera dina data på ett säkert sätt och i linje med aktuella lagar och regler. Med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR 2016/679/EU) som träde i kraft 25 maj 2018 sker en positiv förändring som ger dig mer kontroll över hur din data hanteras och större säkerhet kring dina personliga uppgifter.
Vi vill därför informera dig att dina personuppgifter finns med i våra dataprogram, kontaktregister, PDF-, Word- och Excelmallar i samband med att du har handlat eller hyrt produkter av oss, använt våra tjänster eller varit i kontakt med oss.
Dataprogram, kontaktregister, PDF-, Word- och Excelmallar använder vi för att utveckla affärsrelationer mellan Midama Ekonomi AB och Er. De specifika uppgifterna som finns lagrade om just er är:

Namn, Adress, Telefonnummer, E-postadress.

Kortfattad affärsrelaterad historik, ej personlig, Vi vill såklart ha kontakt med dig även i framtiden.

Du behöver inte göra någonting åt detta men om du har invändningar mot att du finns med i vårt dataprogram, kontaktregister, PDF- Word- och Excelmallar ber vi dig att svara på detta mail.

- SMS-utskick
Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

Bokningsvillkor för JBP HOTELL

- Bokning och Betalning
En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via bokningssystem. Vid bokningen är du skyldig att uppge namn, mailadress och mobil nummer, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Olika regler gäller för olika priser.

- Bokning av minderårig utan målmans sällskap
För att boka ett rum på JBP Hotell måste du vara minst 18 år. Du som bokar rummet för en underårig är ansvarig oavsett om du bor eller inte bor med den underårige i rummet.

- Ta med gäster till hotellrummet
Av säkerhetsskäl tillåter vi endast våra medarbetare och incheckade gäster att vistas fritt i hotellrum eller andra reserverade lokaler.

- Ankomst och Avresa
Tider för incheckning är 15.00 på ankomstdagen och utcheckning är senast 11.00.

- Avbokning och utebliven ankomst
Avbokningsvillkoren om inte annat överenskommits vid bokningstillfället skall avbeställning ske senast 7 dagar före incheckningsdagen. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer man senare än 7 dagar innan ankomst får du betala för 50% av de bokade dagarna. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning får du ersätta även dessa. Avbokning vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg återbetalas hela bokningsbeloppet, avbokning måste dock ske före 15.00 incheckningsdagen.

- Betalning
För boende på JBP Hotell gäller betalning vid bokningstillfället. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Avbokar du rummet utan hänsyn till avbokningsvillkoren, har hotellet rätt att behålla bokningsavgiften/förskottsbetalningen. Vårt hotell accepterar de vanligast förekommande kontokorten. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om hotellet inte har erbjudit sig att göra det.

- Din egen säkerhet
Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Titta efter detaljer i informationen på insidan av hotellrumsdörren. Läs även broschyren "Att bo på hotell".

- Behandling av personuppgifter
Järvsö Bergscykel Park AB behandlar personuppgifter om de som använder våra tjänster och produkter. JBP är personuppgiftsansvariga med hänsyn till personuppgifter relaterade till din bokning. Sådan personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Integritetspolicy.

- Särskilda Regler 
Vid rökning på rummet debiteras en kostnad på SEK 3000. Vid utlöst brandlarm orsakad av rökning på rummet eller annat oansvarigt beteende debiteras ytterligare SEK 7000. 

- Försäkring 
Kunden ombesörjer själv att ha fullgott försäkringsskydd under resan.

- Force Majeure 
I händelse av strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören JBP Hotell att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. 

- Reklamation 
Vid händelse av önskad reklamation ska ärendet framföras omgående till Järvsö Bergscykel Park AB och helst på plats. I fall där kund och JBP ej når överenskommelse kan Allmänna Reklamationsnämnden kontaktas.

- Alkohol och medhavda drycker
Det är inte tillåtet att förtära alkoholhaltiga drycker på hotellets allmänna ytor.

Regler & säkerhet vid cykling i Järvsö Bergscykel Park

Vi uppmanar våra gäster att följa dessa regler för att alla ska få en säker och trivsam upplevelse.

- FULLFACEHJÄLM ÄR OBLIGATORISKT
För att få vistas i anläggningen och komma upp i liften krävs en hjälm som täcker hela ansiktet, en s.k. fullfacehjälm. Vi rekommenderar även att man har ett överkroppsskydd samt knä och armbågsskydd.

- ALL CYKLING SKER MED EGET ANSVAR
Det är cyklistens egna ansvar att välja led efter kunskapsnivå och anpassa sin åkning efter sin egen åkskicklighet.

- PARKEN FÅR EJ BETRÄDAS UNDER LIFTENS STÄNGDA TIDER
När liften inte är öppen räknas området som arbetsplats, därför kan det stå fordon i lederna samt personal som arbetar i dessa. Det är då förbjudet, enligt lag, att cykla och vistas i anläggningens leder.

- DET ÄR CYKLISTENS ANSVAR ATT KÄNNA TILL REGLERNA
Gästen ska vara införstådd med reglerna och villkoren i ”SLAO:s Lilla Gröna” samt vara införstådd med Järvsö Bergscykelparks egna regler. Var uppmärksam på anläggningens skyltar och infotavlor. Vid brott mot dessa regler har anläggningen rätt att bötfälla gästen, dra in liftkortet och även, vid allvarligare överträdelser, polisanmäla personen.

- RESPEKTERA AVSPÄRRNINGAR OCH FÖRBUDSSKYLTAR
Vid brott mot JBPs regler kommer cyklisten att avvisas från anläggningen, samt i allvarliga fall, polisanmälas.

- ANPASSA FARTEN OCH VISA RESPEKT FÖR ANDRA CYKLISTER/NATUREN
Vandrare och andra trafikanter kan förekomma på lederna.
Omkörning av andra cyklister är inte tillåtet. Prata då med dom och be om att få passera när de står stilla.
Var särskilt uppmärksam där leder går ihop eller korsar varandra.
Tänk på att anpassa farten efter väderleken.
Stanna inte där sikten är dålig, så som vid krön, efter kurvor eller i brantare backar.
Skräpa inte ner i anläggningen och cykla endast på märkta leder.

- BERUSADE ELLER DROGPÅVERKADE PERSONER AVVISAS
Alkohol och droger försämrar cyklistens omdöme och reaktionstid, vilket utsätter även andra cyklister och personal för fara.

- LIFTKORTEN ÄR PERSONLIGA
Personer som försöker åka lift eller vistas i lederna utan personligt eller giltigt liftkort krävs på en avgift på 1500 SEK.

- CYKLISTEN ÄR ANSVARIG FÖR SIN EGEN UTRUSTNING
Det är cyklistens ansvar att se till att sin utrustning är i fullgott skick samt att se till så att cykeln inte orsakar skador på andra gäster, personal eller anläggningens utrustning.

Hyr & Köp

Information